ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราส่งมอบได้ปลูกและเก็บเกี่ยวในนิวซีแลนด์ที่สะอาดเขียวขจีซึ่งเป็นแหล่งที่บริสุทธิ์มากที่สุดของโลกแห่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

ข้อได้เปรียบของบริษัท Asia Pacific Foods

เรามีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดของโลกจากนิวซีแลนด์

การเข้าผลิตภัณฑ์ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภาคการอาหารของนิวซีแลนด์ทำให้เราสามารถปรับแต่งโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์เข้าถึงอุตสาหกรรมการอาหารของนิวซีแลนด์

ข้อได้เปรียบมากมายในการติดต่อกับบริษัท APF เช่น

  • การเข้าถึง

บริษัท APF สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารอย่างกว้างขวางมากกว่าผู้จัดจำหน่ายรายอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผ่านซัพพลายเออร์ในนิวซีแลนด์ของเราคือกลุ่มบริษัท Talley, AFFCO และ Open Country

  • โดยตรง

ทีมงานการขายในท้องถิ่นของเราสามารถติดต่อกับท่านได้โดยตรงในเวลาท้องถิ่นของท่าน ด้วยภาษาพูดของท่าน และในการตลาดของท่าน เรายังติดต่อโดยตรงกับซัพพลายเออร์เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านห่วงโซ่อุปทานที่ไม่จำเป็น

  • ประสบการณ์และความรู้

ทีมงานของบริษัท APF มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการเพาะปลูกและประเภทผลิตภัณฑ์ของนิวซีแลนด์เพื่อตอบคำถามต่อข้อสงสัยที่อาจมีขึ้นกับลูกค้า 

  • ประเภทผลิตภัณฑ์

เรายินดีรับข้อสอบถามในทุกเรื่อง รวมถึง ขายปลีก/สินค้าที่มีการบริโภคในอัตราสูง ขายส่ง และผู้ใช้อุตสาหกรรม 

  • การให้ความช่วยเหลือลูกค้า

บริษัท APF มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคในการช่วยเหลือลูกค้าของเราถึงประตูบ้านของท่าน

กรุณา ติดต่อ ทีมงานที่มีไมตรีจิตเกี่ยวกับการสอบถามพิเศษเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจในความสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าของเรา

people5crop