ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราส่งมอบได้ปลูกและเก็บเกี่ยวในนิวซีแลนด์ที่สะอาดเขียวขจีซึ่งเป็นแหล่งที่บริสุทธิ์มากที่สุดของโลกแห่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

หน้าแรก

ดินแดนถิ่นไกลพ้นบริเวณขอบโลก มีมหาสมุทรขนาดใหญ่ของโลกแห่งสุดท้ายแห่งหนึ่งที่ยังไม่ถูกทำลาย เป็นถิ่นที่อยู่ของประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็ก 1,000 ไมล์ห่างจากประเทศเพื่อนบ้าน นั่นคือ นิวซีแลนด์

บริษัท APF สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของนิวซีแลนด์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยผ่านความสัมพันธ์ที่มีกับกลุ่มบริษัท Talley และกลุ่มบริษัท Affco ในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่จับได้จากแหล่งธรรมชาติและยั่งยืนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในไร่แบบธรรมชาติให้อาหารด้วยหญ้าผลิตภัณฑ์นมและผักที่ดีที่สุดของโลกที่ปลูกในดินที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์ในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

ปลอดภัยเชื่อถือได้และยั่งยืน

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมอบให้เราปลูกและเก็บเกี่ยวในนิวซีแลนด์ที่สะอาดและเขียวขจีเป็นแหล่งที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์ชั้นนำ

บริษัท APF มีชื่อด้านการค้าผลิตภัณฑ์อาหารจากนิวซีแลนด์

หากท่านต้องการสอบถามกรุณาติดต่อกับทีมงานฝ่ายขายที่มีไมตรีจิตของเราได้ตลอดเวลา

Talleys corn April14 0006