ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราส่งมอบได้ปลูกและเก็บเกี่ยวในนิวซีแลนด์ที่สะอาดเขียวขจีซึ่งเป็นแหล่งที่บริสุทธิ์มากที่สุดของโลกแห่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

เนื้อสัตว์

คุณภาพของเนื้อสัตว์ของเราเริ่มที่คุณภาพของฟาร์มของเราก่อน

เราได้รับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากจาก AFFCO ซึ่งเป็นผู้ผลิตในนิวซีแลนด์ที่ปศุสัตว์ทุกตัวได้รับการเลี้ยงอยู่ในเขตชนบทของนิวซีแลนด์ การปฏิบัติเช่นนี้สร้างความมั่นใจถึงการจัดของทรัพยากรที่ยั่งยืน อนุรักษ์ชนบทและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามไว้ให้แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

ลูกค้าของเราควรมั่นใจที่ทราบว่าปศุสัตว์ของ AFFCO ได้รับการเลี้ยงใน สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและยั่งยืน มาตรฐานของ AFFCO อยู่เหนือคำตำหนิใดๆ ด้วยการปฏิบัติที่เน้นมาตรฐานสวัสดิการสัตว์ บรรจุภัณฑ์อาหาร และความสะอาด อย่างเข้มงวด

 

เยี่ยมชมเว็บไซท์ของ AFFCO เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากนิวซีแลนด์หลากหลายมีคุณภาพสูงที่มีให้เลือก

DSC5509